UD-CK
28/07/2021 07:36 am

     Trải qua 10 năm trưởng thành và phát triển, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum ngày càng khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong hệ thống Đại học Đà Nẵng nói riêng và hệ thống Giáo dục & Đào tạo của cả nước nói chung, đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Hiện nay, tham gia giảng dạy tại Trường có đến trên 80% giảng viên có trình độ sau đại học

IMG 08321

     Đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường hầu hết là giảng viên trẻ, có chất lượng, được đào tạo tại các trường đại học danh tiếng của Pháp, Canada, Australia, Nhật Bản, Đài Loan, ... và các trường đại học hàng đầu Việt Nam. Đặc biệt, Trường còn mời các giảng viên giàu kinh nghiệm là các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng và các trường đại học uy tín khác trong cả nước, các cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý đang công tác tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia giảng dạy  cho sinh viên. Vì thế, chất lượng đào tạo của Nhà trường luôn được đảm bảo. Sinh viên tốt nghiệp có đầy  đủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản đáp ứng với yêu cầu công việc.

     Công tác nâng cao số lượng và chất lượng đội ngũ giảng viên cũng được Lãnh đạo Nhà trường đặc biệt quan tâm. Hằng năm, bên cạnh việc tuyển dụng đội ngũ giảng viên trẻ là các thủ khoa, sinh viên khá, giỏi từ các trường đại học danh tiếng, các Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp trong và ngoài nước, Nhà trường còn khuyến khích và tạo điều kiện cho giảng viên học sau đại học ở nước ngoài. Đây  chính là nguồn bổ sung nhân lực vào đội ngũ giảng viên giỏi, tâm huyết, yêu nghề và là đội ngũ nòng cốt cho quá trình phát triển - nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.