UD-CK

Thư viện

09/05/2018 15:16 pm
Thư viện Trường được tổ chức theo mô hình mở với 16.000 bản sách, mở cửa phòng đọc phục vụ bạn đọc tất cả các ngày tuần (kể cả thứ 7, CN và các buổi tối trong tuần), cho phép sinh viên tự chọn sách và góc học tập, nghiên cứu với không gian hiện đại, thoáng mát.

Thư viện Trường được tổ chức theo mô hình mở với 16.000 bản sách, mở cửa phòng đọc phục vụ bạn đọc tất cả các ngày tuần (kể cả thứ 7, CN và các buổi tối trong tuần), cho phép sinh viên tự chọn sách và góc học tập, nghiên cứu với không gian hiện đại, thoáng mát. Hệ thống tài liệu, sách, giáo trình... tại thư viện hiện nay được trang bị khá phong phú, bên cạnh đó, qua tra cứu trực tuyến trên thư viện điện tử, sinh viên được tiếp cận với rất nhiều đầu sách chuyên ngành giá trị. Nhà trường cũng dành nguồn kinh phí lớn cho việc bổ sung tài liệu vào Thư viện phục vụ nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập của giảng viên và sinh viên trong Trường.

 

Khu vực mượn - trả sách

 


Sảnh nhà C - Thư viện UDCK

 


Các đầu sách được trừng bày đẹp mắt

 

Các đầu sách được trừng bày đẹp mắt

 

Sinh viên học tập tại thư viện

 

Khu vực sách tự chọn