UD-CK
Sáng ngày 10/08/2022, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KH&CN cấp Phân hiệu, do TS. Nguyễn Phi Hùng, Giám đốc Phân hiệu làm chủ tịch hội đồng, đã thực hiện nghiệm thu 03 đề tài nghiên cứu của các tác giả/ nhóm tác giả là các giảng viên Khoa Công nghệ thực hiện.

Bên cạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công nghệ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các giảng viên tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum nhằm giúp nâng cao năng lực nghiệp vụ vừa góp phần đưa ra giải pháp tích cực, có chiều sâu nhằm thúc đẩy sự phát triển của Phân hiệu về mọi mặt cũng như thực hiện tốt sứ mệnh cung cấp các dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, chuyển giao công nghệ góp phần vào sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nguyên.

Đầu năm 2021, Hội đồng khoa học của Nhà trường đã xét duyệt các đề tài NCKH&CN cấp cơ sở, sau gần 1 năm các tác giả/nhóm tác giả đã triển khai nghiên cứu, hoàn thiện. Trong đợt nghiệm thu lần này gồm các đề tài:

- “Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu truyền thông cho Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum” do ThS. Lê Thị Bảo Yến, chủ nhiệm đề tài.

ThS. Lê Thị Bảo Yến báo cáo

- “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất nước Yến Đảng sâm” do ThS. Phạm Thị Thùy Trang, chủ nhiệm đề tài.

ThS. Phạm Thị Thùy Trang báo cáo

- “Nghiên cứu sử dụng phế thải đá mạt làm cốt liệu mịn trong sản xuất bê tông xi măng phục vụ xây dựng các công trình tại tỉnh Kon Tum” do ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương, chủ nhiệm đề tài.

ThS. Lương Nguyễn Hoàng Phương báo cáo

Tại buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài đã báo cáo tóm tắt quá trình nghiên cứu, thực hiện cũng như mục tiêu và kết quả của đề tài. Theo đánh giá chung của các thành viên từng hội đồng thì các tác giả/nhóm tác giả thực hiện đúng tiến độ, đề tài có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Bên cạnh đó cũng đưa ra những góp ý để các tác giả/nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài.