UD-CK

Nhằm phát hiện, tôn vinh và nhân rộng về các tấm gương thầy giáo, cô giáo ứng xử chuẩn mực, giàu lòng nhân ái, tận tụy cống hiến cho sự nghiệp trồng người, tạo cơ hội để học sinh sinh viên thể hiện tình cảm lòng biết ơn và tri ân đối với thầy cô giáo mà mình yêu quý, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức Cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”.

 
Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-CĐN ngày 04/11/2019 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”, Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện các nội dung sau:


1. Tuyên truyền Cuộc thi, phổ biến Thể lệ Cuộc thi (gửi kèm) tới toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên.


2. Vận động cán bộ, viên chức, người lao động, đồng thời phối hợp với Đoàn thanh niên vận động sinh viên hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi; gửi tác phẩm dự thi về Công đoàn ĐHĐN qua địa chỉ email: congdoandhdn@ac.udn.vn; thời gian gửi bài đến hết ngày 02/4/2020.


Ban Thường vụ Công đoàn ĐHĐN đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả./.
 

Thông tin chi tiết về cuộc thi: Xem tại đây