UD-CK

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2020 - 2021 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; đồng thời nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa học, cũng như nhằm nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu, Nhà trường tổ chức buổi tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho sinh viên năm học 2020 - 2021. Cụ thể như sau:

 

1. Nội dung tập huấn

 

- Giới thiệu về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên (quyền lợi của SV khi tham gia NCKH).

 

- Phổ biến quy trình và lịch trình NCKHSV năm học 2020-2021.

 

- Phương pháp viết Thuyết minh đề tài.

 

- Phương pháp viết báo cáo.

 

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên.

 

2. Yêu cầu

 

- Sinh viên/nhóm sinh viên tham gia tập huấn nghiên cứu khoa học mang theo laptop (nếu có) và chuẩn bị sẵn thuyết minh nghiên cứu khoa học phác thảo.

 

- Sinh viên ngồi theo nhóm nghiên cứu.

 

- GVHD cùng với Phòng KH&HTQT hỗ trợ chỉnh sửa thuyết minh theo nhóm được phân công hướng dẫn.

 

3. Thời gian và địa điểm

 

- Thời gian: 13 giờ 30 ngày 28/10/2020

 

- Địa điểm: Hội trường C.

 

4. Đối tượng tham gia

 

- Đối tượng bắt buộc: Tất cả các sinh viên đăng kí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Phân hiệu năm học 2020 – 2021.

 

- Đối tượng khuyến khích: Các sinh viên có yêu thích và đam mê nghiên cứu khoa học, muốn học hỏi thêm các phương pháp trong nghiên cứu để phục vụ cho việc học, nghiên cứu và làm khóa luận tốt nghiệp sau này.

 

Để buổi tập huấn NCKH SV đạt hiệu quả, đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thông báo này đến tất cả các nhóm sinh viên đăng kí thực hiện đề tài NCKH năm học 2020 - 2021 và các sinh viên quan tâm tham gia tập huấn.