UD-CK

Thực hiện Kế hoạch năm học 2021 - 2022, Phòng Đào tạo thông báo về việc tổ chức đăng kí tín chỉ học kỳ II năm học 2021 – 2022 cho sinh viên như sau:


1.    Cách thức và thời gian đăng kí tín chỉ:

 

Bước 1: Sinh viên toàn trường hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ theo dõi Danh sách các học phần trong học kì II năm học 2021 – 2022 trên website trường. (xem tại đây)

 

Bước 2: Sinh viên thực hiện đăng ký tín chỉ trực tuyến trên website: http://daotao.kontum.udn.vn từ ngày 22/12/2021 đến hết ngày 29/12/2021

 

Sau đó, sinh viên in phiếu đăng ký tín chỉ (trên website), ký và nộp lại cho cán bộ lớp.
Nếu sinh viên chưa thể đến trường do dịch COVID – 19, sinh viên cần gửi phiếu đăng ký tín chỉ qua email cho cố vấn học tập.

 

(Chi tiết hướng dẫn đăng ký tín chỉ trực tuyến và in phiếu đăng ký tín chỉ, sinh viên xem Phụ lục 2: Hướng dẫn đăng ký tín chỉ trực tuyến kèm theo)

 

Bước 3: Cán bộ lớp nộp lại toàn bộ Phiếu đăng ký tín chỉ của lớp mình về Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.

 

Hạn cuối nộp phiếu đăng ký tín chỉ đến hết ngày 31/12/2021.

 

Bước 4: Cố vấn học tập xác nhận phiếu đăng ký tín chỉ, lập danh sách tổng hợp, đảm bảo sinh viên đăng ký đúng chương trình đào tạo, đúng số lượng sinh viên đăng ký tại đơn vị lớp và nộp lại cho Giáo vụ Khoa.

 

Bước 5: Giáo vụ Khoa trình lãnh đạo Khoa thông qua, sau đó nộp tất cả phiếu đăng ký tín chỉ và danh sách tổng hợp của sinh viên về Phòng Đào tạo.

 

Hạn cuối đến hết ngày 05/01/2022.


2. Thời gian xin hủy lớp học phần đã đăng ký, chuyển lớp học phần đã đăng ký sang lớp học phần khác và đăng ký bổ sung các học phần khác (nếu có):

 

a.    Hủy lớp học phần đã đăng ký: (theo mẫu

 

Thời gian: 06/01/2022 đến hết ngày 10/01/2022.

 

Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.


b. Chuyển lớp học phần đã đăng kí sang lớp học phần khác: (theo mẫu)

 

Thời gian: 06/01/2022 đến hết ngày 10/01/2022.

 

Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.


c. Đăng ký bổ sung các học phần khác: (theo mẫu)

 

Thời gian: 11/01/2022

 

Liên hệ: Cố vấn học tập/Giáo vụ Khoa.


3.    Một số lưu ý quan trọng đối với sinh viên (nếu có):

 

Sinh viên kiểm tra chính xác thông tin cá nhân, học phần, số tín chỉ và lần học. Nếu sinh viên cần sự tư vấn thì liên hệ trực tiếp với cố vấn học tập để được hướng dẫn.

 

Đối với sinh viên khối ngành sư phạm và những sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí, việc hủy học phần, đăng ký bổ sung phải thực hiện trước ngày 11/01/2022. Mọi trường hợp nhận sau thời gian này sẽ không được giải quyết.

 

Sinh viên khóa mới cần xem Phụ lục 1: Hướng dẫn đăng nhập tài khoản cá nhân trước khi đăng ký tín chỉ.

 

Trong quá trình đăng ký tín chỉ trực tuyến trên website, nếu có thắc mắc, sinh viên có thể gửi qua email btbe@kontum.udn.vn hoăc zalo 0398.396.592 để được hướng dẫn.

 

Trân trọng./.