Thông báo >> Thông báo tổ chức lớp tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Thông báo tổ chức lớp tập huấn nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Ngày đăng: 15/10/2017Lượt xem: 886

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2017 - 2018 của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum; đồng thời nhằm trang bị cho sinh viên các kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học, cách tiếp cận và giải quyết vấn đề trong nghiên cứu khoa học, cũng như nhằm nâng cao chất lượng của các đề tài nghiên cứu, nhà trườngtổ chức buổi tập huấn phương pháp nghiên cứu khoa học cho các sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học năm học 2017 - 2018. Cụ thể như sau:

1. Nội dung tập huấn

- Kinh nghiệm nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên.

- Một số điểm quan trọng khi tiến hành một đề tài NCKH (Một số lỗi thường gặp trong đề tài NCKH, phương pháp viết thuyết minh đề tài và phương pháp viết báo cáo).

- Phương pháp nghiên cứu dành cho SV khối kinh tế - Luật.

- Phương pháp nghiên cứu dành cho SV khối kỹ thuật.

- Giải đáp các thắc mắc của sinh viên về phương pháp và cách thức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học.

2. Thời gian và địa điểm

Thời gian: 18h30, thứ ba, ngày 28/11/2017.

- Địa điểm: Phòng A9.

3. Giảng viêntham gia tập huấn

- PGS.TS. Đặng Văn Mỹ - Giám đốc.

- ThS. Nguyễn Tố Như – Phó Giám đốc.

- Khoa Kinh tế.

- Khoa Kỹ thuật – Nông nghiệp.

4. Thành phần tham dự

Các sinh viên đăng kí thực hiện đề tài NCKH SV năm học 2017–2018 và sinh viên Phân hiệu có quan tâm.
Để buổi tập huấn NCKH SV đạt hiệu quả, đề nghị các Khoa triển khai thông báo này đến tất cả các nhóm sinh viên đăng kí thực hiện đề tài NCKH năm học 2017 - 2018 và các sinh viên quan tâm nghiêm túc thực hiện thông báo này.

Thông báo khác

icon-detail

Thông báo tổ chức lớp tập huấn ...

Ngày đăng: 15/10/2017Lượt xem: 887

icon-detail

Thông báo tổ chức kiểm tra và cấp ...

Ngày đăng: 15/10/2017Lượt xem: 910

icon-detail

Thông báo Hội Thảo Khoa Học Năm 2017 ...

Ngày đăng: 21/03/2017Lượt xem: 503

icon-detail

Thông báo tuyển sinh cao học đợt ...

Ngày đăng: 21/03/2017Lượt xem: 494