Thông báo >> Thông báo Hội Thảo Khoa Học Năm 2017 “Nghiên cứu thiết lập chuỗi giá trị các loại nông sản chính và giải pháp khai thác giá trị tăng thêm trên địa bàn Tây Nguyên”

Thông báo Hội Thảo Khoa Học Năm 2017 “Nghiên cứu thiết lập chuỗi giá trị các loại nông sản chính và giải pháp khai thác giá trị tăng thêm trên địa bàn Tây Nguyên”

Ngày đăng: 21/03/2017Lượt xem: 503

1. Mục tiêu

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia hoạch định chính sách, và các doanh nghiệp chia sẻ, thảo luận những kết quả nghiên cứu về thực trạng sản xuất và tiêu thụ các nông sản chính cũng như thiết lập chuỗi giá trị nông sản chính và đề xuất giải pháp nâng cao giá trị gia tăng trên địa bàn Tây Nguyên. Đồng thời, Hội thảo còn là cơ hội để tăng cường sự hợp tác và trao đổi ý tưởng giữa những người quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu chuỗi giá trị các nông sản chính như cà phê, cao su, tiêu, mỳ và mía.

2. Nội dung chính

Nội dung chính của Hội thảo như trên đã đề cập là diễn đàn công bố, trao đổi và thảo luận các vấn đề về thực trạng sản xuất và tiêu thụ nông sản chính; nghiên cứu thiết lập chuỗi giá trị của nông sản chính như cà phê, cao su, tiêu, mỳ và mía; đề xuất giải pháp nhằm nâng cao giá trị gia tăng trên địa bàn Tây Nguyên.

Nội dung chi tiết tập trung vào các mảng sau đây:

- Kinh nghiệm các địa phương trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho các mặt hàng nông sản.

- Đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ các mặt hàng nông sản bao gồm mía, sắn, cà phê, cao su, hồ tiêu khu vực Tây Nguyên.

- Phân tích chuỗi giá trị các mặt hàng nông sản (mía, sắn, cà phê, cao su, hồ tiêu) khu vực Tây Nguyên.

- Giải pháp nâng cao giá trị gia tăng các mặt hàng nông sản trên địa bàn Tây Nguyên.

- Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng sản xuất, cạnh tranh và xúc tiến tiêu thụ các loại nông sản

- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị chuỗi giá trị cho từng loại nông sản

- Các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển xuất khẩu và khai thác tiềm năng giá trị cho các loại nông sản

3. Thời gian và địa điểm

- Hạn cuối nộp bài: 28/10/2017

- Hạn cuối đăng ký tham dự: 28/10/2017.

- Thời gian tổ chức dự kiến: 31/10/2017.

- Địa điểm: Phòng họp - Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

4. Thành phần tham gia

- Các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách trong cả nước

- Cán bộ giảng viên, sinh viên Phân hiệu quan tâm.

- Các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nông sản trên địa bàn Tây Nguyên

- Các cơ quan ban ngành địa phương các tỉnh Kon Tum và Gia Lai

5. Bài viết tham gia hội thảo

- Bài viết được viết bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, font chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, cách dòng 1,5. Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập để đăng trong kỷ yếu hội thảo và được Ban tổ chức lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

- Bài viết xin gửi về địa chỉ e-mail: ntthanh296@gmail.com

Để biết thêm thông tin chi tiết về hội thảo, xin vui lòng liên lạc qua:

- Website: hoithao.kontum.udn.vn

- Email: ntthanh296@gmail.com

- Tel: 01686.013.473

Thông báo khác

icon-detail

Thông báo tổ chức lớp tập huấn ...

Ngày đăng: 15/10/2017Lượt xem: 887

icon-detail

Thông báo tổ chức kiểm tra và cấp ...

Ngày đăng: 15/10/2017Lượt xem: 911

icon-detail

Thông báo Hội Thảo Khoa Học Năm 2017 ...

Ngày đăng: 21/03/2017Lượt xem: 504

icon-detail

Thông báo tuyển sinh cao học đợt ...

Ngày đăng: 21/03/2017Lượt xem: 494