Thông báo chung

Tháng 10

15

Thông báo tổ chức lớp tập huấn ...

Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học (NCKH) sinh viên năm 2017 - 2018 của Phân hiệu Đại học Đà ...

Tháng 10

15

Thông báo tổ chức kiểm tra và cấp ...

Để chuẩn bị cho kỳ Kiểm tra cấp chứng chỉ Anh văn B. Nay Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phân hiệu ...

Tháng 03

21

Thông báo Hội Thảo Khoa Học Năm 2017 ...

Hội thảo là diễn đàn để các nhà khoa học, các nhà quản lý, các chuyên gia hoạch định chính sách, ...

Tháng 03

21

Thông báo tuyển sinh cao học đợt ...

Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 - 2017 với các thông tin sau: