UD-CK

1. Đối tượng:
Tất cả sinh viên chưa được xếp lớp học phần Anh văn 1 hoặc đã và đang học học phần Anh văn dự bị và sinh viên các khoá K19, K20 và K21 vắng thi đầu vào đều phải tham gia dự thi

2. Yêu cầu:

- Sinh viên đăng ký dự thi tại Tổ Khảo thí, ĐBCLGD&CNTT trước ngày 25/8/2022.

- Khi dự kiểm tra phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tuỳ thân .

3. Nội dung thi: Nghe, Đọc – Hiểu, từ vựng và ngữ pháp.

4. Thời gian và hình thức thi:

- Thời gian: 8h00, thứ bảy ngày 27/08/2022.

- Hình thức thi: Trực tiếp tại phòng máy H602 – Cơ sở 1 – Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.

Trên đây là toàn bộ nội dung của thông báo. Đề nghị sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ cô Thương, Tổ Khảo thí, ĐBCLGD&CNTT, số điện thoại: 0966.272.393 (giờ hành chính) để được giải đáp.